Smysluplná výroba

Vše hmotné, co kdy člověk vytvořil, vzniklo z toho, co nabízí příroda. Dnes už je produkce ale tak masivní, že nejen čerpání zdrojů, ale i výrobní a následně konzumní proces zanechává nezanedbatelnou ničivou stopu. 

Než jsem se začala pouštět do realizace Albumária, řešila jsem, jak to udělat, aby vlastně celá moje produkce dávala smysl a nejednalo se o samoúčelnou výrobu. Stanovila jsem si pro sebe zásadní podmínky, které chci dodržet a podle toho k výrobě přistupovat.

Smysluplná výroba pro mě znamená to, když: 

  • Tvoříte produkt, který má hodnotu. Spousta věcí se bohužel vyrábí jen proto, aby bylo co prodávat. Lidé to pod vlnou nákupních emocí a uměle vytvořeného trendu pořídí. Často pak nemají k té věci vztah, možná brzy zapomenou, že ji ještě mají. Pro mě hodnota spočívá hlavně v radosti a vzpomínkách, které jsou nesmírně vzácné.
  • Přijímáte zodpovědnost za výrobní proces. Jaké zdroje využijete, jaká technologie bude použita, jací lidé a za jakých podmínek budou vykonávat výrobní práci, dostanou odpovídající odměnu, bude dodržena dostatečná bezpečnost práce? Kolik spotřebujete energie a vody? Kolik vznikne odpadu a jak s ním bude naloženo? To všechno jsou otázky, na které jsem si chtěla umět odpovědět tak, abych obstála před zákazníky, ale hlavně sama před sebou jako zodpovědný výrobce. 
  • Kvalitu považujete za jeden z klíčových parametrů. Kvalita jde totiž obvykle ruku v ruce s dlouhou životností. Ta snižuje potřebu nakupovat nové a tedy i produkovat další výrobky z dalších zdrojů. Snižuje ale také množství odpadu. Věřím, že moje produkty s vámi budou klidně celý život.
  • Vracíte zpět. Rovnováha a pomyslné balancování mezi tím, co si berete a co dáváte nazpět. Každý producent si více, či méně potřebuje vzít. Zdroje ale nejsou neomezené a situace do nekonečna únosná. Když ale budeme brát šetrně a vracet také zpět, můžeme tuto rovnováhu umět udržet.