Munken Pure - náš vymazlený papír s tradicí a ekologickou certifikací

Na výrobu fotoalb a plakátů používáme papír Munken Pure. Je totiž opravdu pozoruhodný a jeho vlastnosti, ale i historie a výroba naprosto souzní s filozofií značky Albumárium. Skvěle tak zapadá do celého konceptu.

 

Začnu s tím, jak Munken vlastně vznikl. Svůj název nedostal náhodou. Ve švédštině slovo munken totiž znamená mnich a právě mniši kdysi pobývali na stejném uzemí, kde byla roku 1871 založena papírna. Podle mnichů se pojmenovalo celé území, včetně řeky - Munkedal a název nese také samotná papírna. Nyní funguje již téměř 150 let a je vyjímečná také svou jedinečnou polohou uprostřed krásné přírody.

Papírna Munkedal mě zaujala hlavně pro svůj zodpovědný přístup k výrobě. Vzhledem k tomu, že se nachází v chráněném území, musela se tomu přizpůsobit také jejich produkce. V současnosti je to jedna z nejekologičtějších papíren na světě s rekordně nízkou spotřebou vody. Běžně se na 1 kilogram papíru spotřebuje 10-15 litrů vody, v Munkedal jsou to však pouze 3-4 liry. Tato švédská papírna si klade za jeden z hlavních cílů neustále vylepšovat výrobní procesy tak, aby dosáhli maximálního souladu s životním prostředím. Mají velmi propracovaný podnikový systém ekologické politiky a několik certifikací, které potvrzují jejich úspěšné snažení. Ekologickou stránku ale řeší také například u svých dodavatelů, při renovacích nebo rozšiřování výroby a své zaměstnance soustavně v této oblasti vzdělávají.

Certifikace Arctic Paper Munkedals:

  • FSC® (Forest Stewardship Council) - deklaruje, že dřevo použité k výrobě papíru pochází z lesa, kde jsou aplikovány principy šetrného hospodářství a trvalé udržitelnosti
  • PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) - deklaruje, že výroba papíru probíhá za dodržování nejvyšších ekologických, sociálních a etických standardů
  • ISO 14001 (Environmental Management System) - deklaruje, že společnost splňuje světovou nejuznávanější normu používanou pro systém řízení životního prostředí

Munken má tři odstíny. Pro Albumárium nejlépe vyhovuje varianta Munken Pure, která má lehce krémový nádech. Odstín jé téměř identický s barvou akvarelového papíru a malby tak dostávají opravdu identický vzhled. Díky tomu, že papír není zářivě bílý také působí více přírodně. Je hladký, nadotek velmi příjemný a fotoalbem tak budete o to raději listovat.

Pokud byste zvažovali například do vašeho zaměstnání či podnikání a nebo i domácnosti vnést se spotřebou papíru ekologičtější přístup, zkuste popřemýšlet třeba právě o této variantě. A pokud se zajímáte o to, zda produkty ze dřeva, které kupujete, pochází ze zodpovědného a udržitelného hospodářství, vyhledávejte výrobky s označením certifikace FSC®.